Bouwkundig Buro Van der Ham
bouwkundig advies en tekenwerk
Vergunningsvrij Bouwen

Per 01-10-2010 verandert er behoorlijk wat bij de aanvraag van o.a. bouwvergunning. De nieuwe WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) treedt dan in werking. Dit houdt in er één geïntegreerde vergunning komt voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, namelijk de omgevingsvergunning.

Er hoeft dan geen aparte aanvraag voor bouwvergunning, monumentenvergunning of milieuvergunning te worden aangevraagd, maar alles kan in één keer worden aangevraagd, bij één loket.

M.b.t. de regels voor het vergunningsvrij bouwen zijn de regels versoepeld. Wilt u precies weten wat u vergunningsvrij mag bouwen, en hoe wij u daarbij van dienst kunnen zijn?
Neem dan 
contact met ons op.

Bouwham

WelkomFoto's projectenVergunningsvrij BouwenContact